• Αντικαταβολή 
  • Πίστωση δέκα ημερών 
  • Πίστωση δύο μηνών 
  • Αντικαταβολή επιταγής δέκα ημερών 
  • Αντικαταβολή επιταγής δύο μηνών